วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

พระธาตุพิมพาเถรี

                              

 พระธาตุสันตติมหาอำมาตย์

                     

 พระธาตุภัททิยะ

                             


ไม่มีความคิดเห็น: