วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555

พระปิณฑะปาติยะ

พระกุมาระกัสสปะ

พระภัทธะคู
 
 

ไม่มีความคิดเห็น: