วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555


แสงสีที่มาแห่งการปฏิบัติธรรม
ข้าพเจ้าเป็นบุคคลหนึ่ง เหมื่อนบุคคลทั่วไป ที่อยู่ในโลกแห่งความจริง
มิได้มีความสนใจในเรื่องพระพุทธศาสนา เพียงเพราะอยู่ในโลกแห่งการแข่งขัน
การดิ้นรนต่อสู้

เพื่อความอยู่รอด ในช่วงเวลาที่เร่งรีบในยุคโลกาภิวัฒน์ จิตที่บุคคลส่วนใหญ่เป็นอกุศลในยุคนี้ 
แต่ด้วยมีเหตุผลบางประการที่ทำให้ข้าพเจ้า ได้มีจุดผันเปลี่ยนในชีวิต แล้วหันมาปฏิบัติธรรม
 ด้วยเกิดจากสาเหตุของเรื่องราวประการ ที่ข้าพเจ้าจะเล่าสู่ให้ทุกท่านได้รับทราบ

มีอยู่ค่ำคืนหนึ่งยามราตรี ที่ข้าพเจ้าหลับตา เพื่อต้องการจะหลับไหลนั้น
แต่ในจิตค่ำคืนนั้น ก็ไม่สามารถรับหลับนอนได้ เพราะในจิตของข้าพเจ้าในขณะนั้น

พบว่าเหมือนได้ยินเสียงคลื่นความถี่ อะไรบางอย่างเข้ามา ในสมองของข้าพเจ้า
เป็นเสียงคลื่นรบกวน พร้อมกันนั้นก็มีแสงประหลาดเข้ามา ในสมองของข้าพเจ้า

ด้วยเช่นกันเป็นลักษณะของแสงสีสะท้อนที่ไม่มีรูปทรง จากการนิมิตภาพ
ในสมองของข้าพเจ้า ในค่ำคืนนั้น แสงนั้นสามารถเคลื่อนที่
ไปมาได้ตลอดเวลา
แสงที่ข้าพเจ้าเห็นนั้น มีลักษณะเป็นแสงสีเขียวอมเหลืองเหมือนสีใบตองอ่อนสะท้อนแสง
                                                                           
อยู่ในสมองของข้าพเจ้า มันสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ ไม่มีรูปทรงที่แน่นอน                                        
ซึ่งตอนนั้นข้าพเจ้ารู้ตัวเอง ทุกขณะตอนที่หลับตาอยู่ข้าพเจ้าก็ตกใจ
ดังนั้นจึงลืมตาขั้น  แล้วเริ่มทำจิตใจให้สงบ จึงหลับตาแล้วนอนต่อไป
แต่ปรากฏว่าก็ยังคงเห็นภาพ เช่นนั้นอีก มันไม่หายไปไหนเป็นเวลายาวนาน
เกือบหลายชั่วโมงภายในจิตคิดว่ามัน คือ อะไรก็หนอ  แต่เมื่อเฝ้าคิดแล้ว
ถามตัวเองในจิต เหมือนสีของพระพุทธเจ้า ใช่สีของพระพุทธองค์หรือไม่

จึงตั้งจิตอธิฐานไป  ถ้าใช่แสงของท่าน  ก็ขอให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
หลังจากนั้นภาพที่ปรากฏขึ้น  ก็เห็นเป็นแสงสี  มีปริมาณพื้นที่มากขึ้น
และกว้างขึ้นเต็มพื้นที่ในสองของข้าพเจ้า  สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้
ข้าพเจ้ารู้สึกเหนื่อยเพลียและต้องการพักผ่อนเพราะว่าข้าพเจ้า
ก็มีภาระกิจเหมือนคนทั่วไป  เพราะต้องออกไปทำงานในตอนเช้า
ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะทำเช่นไรดี  ภาพนั้นก็ไม่ออกไปจากสมอง
ของข้าพเจ้าเสียที  ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงตั้งจิตอธิษฐานถ้าเป็นแสงของท่าน
ไม่เอาแล้ว  ข้าพเจ้าเหนื่อยมากพอแล้วหนอ  หลายชั่วโมงแล้ว
ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้หลับนอน  พรุ่งนี้คงไม่สามารถไปทำงานได้

ขอได้โปรดให้พระพุทธองค์โปรดเสด็จกลับเถิด  
หากแสงนั้น  เป็นแสงของพระพุทธองค์เหมือนน่าจะประหลาดใจยิ่งนัก
สักพักภาพนั้น  พร้อมเสียงคลื่นดังกล่าว  ก็หายไปจากสมองของข้าพเจ้า
เหมือนท่านรับรู้ถึงได้จากการอธิฐานจิตของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าจึงกล่าว
ขอบพระคุณในความกรุณาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ค่ำคืนนั้น ข้าพเจ้าจึงสามารถหลับได้อย่างสนิทใจ แต่ก็หลับไปได้แค่ ๒ ชม. 
ก็เช้าแล้ว นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ข้าพเจ้าเกิดความสงสัยและกังขา ทำให้ข้าพเจ้าอยากทราบว่า
สิ่งนั้นคือ สิ่งใด ข้าพเจ้าจึงเข้าไปทำการศึกษา สิ่งที่ข้าพเจ้าเห็น และพบว่า คือ 

แสงสีแห่งออร่านั่นเอง ที่มาจากร่างการของมนุษย์ หรือจากการปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ  
หรือวิปัสนากรรมฐานข้าพเจ้าต้องการหาความรู้เพียงเพื่อต้องการหาคำตอบที่เกิดขึ้นในใจ
 จากสิ่งที่เกิดขึ้นดังกล่าว ทำให้ข้าพเจ้า จึงเริ่มหันมาปฎิบัติธรรม เพื่อต้องการเรียนรู้ว่า
สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น มีเหตุ มีผล เป็นจริงหรือไม่
โดยที่ข้าพเจ้า เริ่มจากการปฎิบัติสมาธิขั้นต้น พร้อมกับ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
ในเรื่องดังกล่าว ทำให้ข้าพจ้าค้นพบคำตอบหลายอย่างจาการปฎิบัติ  

ดังที่ข้าพเจ้าจะกล่าวต่อไปนี้

1 ความคิดเห็น:

Kwanpat Arnutphongchai กล่าวว่า...

หวังว่าบล็อกนี้คงจะเป็นความรู้แก่ท่านผู้อ่านทั้งหลาย