วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


เรื่องปฏิหารย์พระธาตุเสด็จการนิมิตสื่อบอก

ข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
และองค์พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ

จึงขอนำเรื่องราวบางส่วนที่เป็นเหตุและปัจจัย
ในการบูชาพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเป็นการสืบสาน
พระพุทธศาสนาและเป็นพุทธานุสติสำหรับสาธุชนทั้งหลาย
บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้เล่าเป็นวิทยานี้ ขอถวายแด่องค์
พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุทุกพระองค์
ตราบเท่าก่อนเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

ท่านสาธุชนทั้หลายสามารถอ่าน

ายละเอียดข้างล่างนี้ตาม

ภายหลังที่ข้าพเจ้าได้แบ่งบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
สายพระโลหิตสีเขียวให้ญาติพี่น้องไป
ข้าพเจ้าก็พบว่าเมื่อเราบูชาท่านไปนานๆ
ก็พบว่าสันฐานของท่านองค์ใหญ่ขึ้น
และเพิ่มปริมาณมากขึ้นภายหลังที่
เราแบ่งให้ท่านอื่นไปบูชาแล้ว
ปฏิหารย์อีกประการหนึ่งที่ข้าพเจ้า
ได้พบขององค์พระบรมสารีริกธาตุ
ภาพนี้เป็นพระบรมสารีริกธาตุ
อีกหนึ่งสันฐานที่ท่านเจ้าอาวาส
วัดท่าการ้อง โปรดให้ข้าพเจ้า
ได้สักการะบูชา จากเดิม
ท่านเป็นสันฐานกลมใสสีขาว
แต่ปัจจุบันท่านแปรสภาพ
เป็นสีขาวบริสุทธิ์
ดั่งภาพต่อไปนี้

หลังจากนั้นข้าพเจ้าก็มีเหตุแห่งปัจจัย
ได้บูชาท่านต่ออนึ่งเพราะเกิดความเลื่อมใส
ในองค์พระบรมสารีริกธาตุจากญาติธรรมทั้งหลาย
ให้มาบูชาหรืออัญเชิญจากที่อื่นบ้าง 
ภาพพระบรมสารีริธาตุ
ส่วนพระสมองที่ข้าพเจ้าได้บูชา


รวมถึงได้บูชาสมเด็จองค์ปฐมครั้งแรก
เป็นเหมือนดั่งทับทิมต่อมาไม่นาน
ภายหลังที่ข้าพเจ้าได้ฝึกสมาธิต่อไป
ไม่นานก็เห็นภาพสมเด็จองค์ปฐมปรากฏ
ในนิมิตภายหลังก็มีพระอาจารย์ท่านหนึ่ง
ส่งพระธาตุสมเด็จองค์ปฐมมาให้บูชา
เป็นองค์เล็กจำนวน ๒ องค์
ข้าพเจ้าก็แบ่งให้พี่สาวไปบูชา ๑ พระองค์
ต่อมาไม่นานก็นั่งมโนยิทธิ
เหมือนเห็นภาพหลวงพ่อพระฤาษีลิงดำ
ในท่ายืนหิ้วย่ามเดินมาหายื่นอะไร
ให้ก็ไม่ทราบเป็นองค์สีขาวๆองค์ใหญ่
อนึ่งในจิตข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะเป็นพระธาตุ
แต่ก็ไม่อยากคิดไปเองว่าจิตปรุงแต่ง
ว่าพระบรมสารีริกธาตุท่านจะเสด็จมา

ต่อมาไม่นานก็มีญาติธรรมท่านหนึ่ง
ไม่ประสงค์ออกนามได้นำท่านมา
ให้บูชาองค์ใหญ่กว่าเดิม
ข้าพเจ้าก็ขอกล่าวโมทนาบุญ
กับท่านผู้นั้นด้วย

หลังจากที่ข้าพเจ้าได้ให้สมเด็จ
องค์ปฐมกับพี่สาวไปต่อมาไม่นาน
ก็ได้ท่านกับมาอีกจากพระอาจารย์
ท่านอื่น ทำให้ข้าพเจ้าคิดว่า
ข้าพเจ้าคงมีบุญสัมพันธ์กับ
สมเด็จองค์พระปฐมพระบรมศาสดา


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name: 01032011065.jpg
Views: 100
Size: 98.7 KB
ID: 1414239 คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name: 01032011048.jpg
Views: 111
Size: 86.9 KB
ID: 1414242 คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name: 01032011057.jpg
Views: 122
Size: 81.5 KB
ID: 1414243

ข้าพเจ้าเชื่อเรื่องราวของพระบรมสารีริกธาตุ
และพระอรหันตธาตุในเรื่องปฏิหารย์ขององค์ท่าน
มีมากมายทั้งในเรื่องนิมิตบอกล่วงหน้าและอื่นๆ
ที่ข้าพเจ้าเคยพบกับประสพการณ์ของตนเองดังนี้


 ๑.เมื่อท่านจะเสด็จมาก็นิมิตล่วงหน้า
 ๒.บุคคลใดท่านไม่ศรัทธาท่านก็ทรงนิมิตบอก
 ๓.เมื่อเราทำคุณงามความดีท่านทรงรับรู้

 ปรากฏกลิ่นกลายหอม
 ๔.เสียงกระซิบเมื่อพระธาตุเสด็จคลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name: 01032011051.jpg
Views: 141
Size: 94.9 KB
ID: 1414284 คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name: 01032011060.jpg
Views: 123
Size: 82.6 KB
ID: 1414285 คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name: 02032011114.jpg
Views: 119
Size: 71.9 KB
ID: 1414286


1 ความคิดเห็น:

Kwanpat Arnutphongchai กล่าวว่า...

ปฏิหารย์พระธาตุ