วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555

นิมิตพระบรมสารีริกธาตุ ( ตอนที่ ๑ )

1 ความคิดเห็น:

Kwanpat Arnutphongchai กล่าวว่า...

นิมิตต่างๆเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ