วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

พระปัจเจกพุทธเจ้า

 
         
        
 

คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า  เป็นพระคาถาให้คุณทางลาภผล
และเป็นฌานสมาบัติ  มีคุณเป็นทิพยจักษะญาณด้วย 
และยกฐานะของผู้ปฏิบัติและไม่ให้ขัดสนยากจน 
หากสวดพระคาถานี้  จะมีฐานะมั่นคงหลายสิบอย่าง 
ควรสวดพระคาถาดังกล่าวนี้  อย่างน้อยให้ได้
๓ , ๕ , ๗ หรือ ๙ จบ อย่างสม่ำเสมอ  จึงจะเกิดผล
และมีคุณอนันต์

๑.ทุกเช้าเย็น  ท่านควรสวดมนต์  และสวดพระคาถาดังกล่าวนี้
ต่อหน้าองค์พระพุทธรูป คราวละ ๙ จบ ทุกเช้าเย็น

๒.เมื่อสวดพระคาถานี้แล้ว  ท่านควรนั่งกรรมฐาน  ภาวนาพระคาถานี้
ทุกวันอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมง

๓.ใส่บาตรทุกเช้า  ก่อนใส่บาตร  ท่านควรว่าพระคาถานี้
อย่างน้อย ๙ จบก่อนใส่บาตร  ถ้าวันใดไม่มีพระมาบิณฑบาตร 
ท่านก็ควรเก็บเงินดังกล่าวหรือข้าวสารไว้ใส่บาตรในวันถัดไป 
และสวดพระคาถานี้อย่างน้อย ๙ จบดังเดิม

๔.ก่อนเอาเงินเก็บตอนเย็น  หรือก่อนเอาเงินออกตอนเช้า 
ก็ควรว่าพระคาถานี้๙ จบ  คือ  ขณะที่เก็บเงินนั้น  ให้จุดธูปเทียนบูชา 
พระรัตนตรัย  แล้วว่าพระคาถาดังกล่าวนี้ ๙ จบ แล้วนำเงินออกใส่บาตร

ถ้าท่านทำอย่างนี้เป็นปกติทุกวัน  และศรัทธาในพระคาถาพระปัจเจกนี้ 
ก็จะมีเงินทองมิขาดมือ  ตามคำสอนของหลวงพ่อปาน  วัดบางนมโค 
และหลวงพ่อพระฤาษีลิงดำ


ไม่มีความคิดเห็น: