วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555

 ลักษณะการเกิดพระธาตุ ปฏิหารย์พระธาตุเสด็จ
1 ความคิดเห็น:

Kwanpat Arnutphongchai กล่าวว่า...

ปฏิหารย์พระธาตุเสด็จแบบต่างๆ