วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555

พระธาตุเสด็จพระอรหันต์กึ่งพุทธกาล
(หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าพบพระธาตุเสด็จจากหลวงปู่
ข้าพเจ้าได้รับหนังสือคำสอนหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ากญาติธรรมผู้หนึ่งที่ส่งมาให้ ข้าพเจ้าจึงได้
ทำการหยิบหนังสือขึ้นมาดู แต่ยังไม่ได้อ่านอะไร
เพียงกล่าวออกมาด้วยความไม่ตั้งใจว่า
"ถ้าได้บูชาพระธาตุหลวงปู่เทสก์ เทส รังสีก็ดีนะ
ตอนแรกข้าพเจ้ามิได้คิดอะไรมาก พอหลังจากทำการ
เปิดหนังสือออกมาเพื่อจะอ่าน เห็นพระบรมสารีริกธาตุ
จำนวน ๓ องค์ที่ใส่ในถุงปิดผนึกเรียบร้อยแน่หนา
สอดในแกนกลางของหนังสือ หลังจากนั้นข้าพเจ้าก็นำองค์
พระบรมสารีริกธาตุท่าน แยกออกต่างหากเพื่อทำการบรรจะใส่ผอบ

หลังจากนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ได้สนใจอะไรทำธุระส่วนตัว
นั่งอยู่บนเบาะที่นอนของข้าพเจ้า สักพักมีความรู้สึกอะไร
มาตำอยู่บริเวณน่องของข้าพเจ้า จึงเก็บขึ้นมาดูว่าเป็นอะไร
เห็นเหมือนขนาดไม่ใหญ่มาก จึงหยิบขึ้นมาดู เป็นสีขาวขุ่น
สักพักรู้สึกขนลุกสู่ไปทั่วตัว แต่ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่า
เป็นอะไรกันแน่ แต่คิดว่าน่าจะเป็นพระธาตุหรือเปล่า
แต่ก็ยังไม่แน่ใจนัก จึงเรียกสามีของข้าพเจ้าให้ออกมาดูด้วยกัน
เมื่อเขาดูแล้วก็ไม่แน่ใจแต่รู้สึกเหมือนหินสีขาว สามีก็บอกให้ข้าพเจ้า
เพ่งสมาธิ สัมผัสจิต ข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจว่าจะสัมผัสได้
หรือเปล่าปกติก็เคยสัมผัสองค์พระ และธาตุกายสิทธิ์เหมือนกัน
พื่อรับรู้ถึงแสงพุทธคุณของท่าน แต่ช่วงนี้ข้าพเจ้ายุ่งมาก
ก็เลยไม่ได้ปฏิบัติมากกลัวว่าจิตจะไม่นิ่ง
และจิตจะคิด
ปรุงแต่งไปเอง ก็เลยอธิฐานจิต
ถึงหลวงปู่ และกล่าวกับหลวงปู่ว่า

“ถ้าเป็นหลวงปู่ เสด็จมาเพื่อให้บูชา
ขอให้ข้าพเจ้า ได้สัมผัสถึงแสงทิพย์
ของหลวงปู่ ด้วยทิพยจักขุ
หรือสัมผัสทางกายก็ได้

สักพักก็เห็นแสงสีขาวนวลออกมาบริเวณข้างองค์ท่าน
พร้อมมีหมอกควันขาวข้าพเจ้าก็ขนลุกซู่อีกครั้ง
ซึ่งตอนแรกข้าพเจ้า ก็เริ่มรับรู้ได้ว่าน่าจะเป็นหลวงปู่เสด็จมาแต่ยังไม่แน่ใจนัก
เพราะกลัวจิต คิดปรุงแต่ไปเอง
สุดท้ายก็นึกได้ว่า พระบรมสารีริกธาตุหรือ
พระอรหันต์ธาตุนั้น ท่านสามารถลอยน้ำได้
ข้าพเจ้าอยากแน่ใจ ว่าจิตมิได้คิดปรุง
แต่งไปเอง ก็เลยทำการทดสอบเพื่อเป็นประจักษ์แก่ตนเอง
ดังนั้นเลยให้สามี
เขาไปเอาน้ำมาเพื่อทำการพิสูจน์อีกครั้ง
สามีถามข้าพเจ้าว่า
ข้าพเจ้าจะทำอะไร ข้าพเจ้าตอบไปว่า


จะดูว่าองค์ท่านลอยน้ำหรือไม่
ถ้าใช่ข้าพเจ้าจะนำท่านมาสักการะบูชา

ข้าพเจ้ารู้ว่า การนำท่านมาลอยน้ำครูบาอาจารย์บอก
ไม่สมควรเหมือนเป็นการปรามาสองค์ท่าน
ข้าพเจ้าจึงตั้งจิตอธิฐาน และขอขมาหลวงปู่ก่อน
ทำการดังกล่าว
ดังนั้นข้าพเจ้าบอกหลวงปู่ว่า


“ถ้าเป็นหลวงปู่เสด็จมา
ขอให้หลวงปู่
ลอยน้ำ
ด้วยเถิด สาธุ ”


หลวงปู่ก็ลอยน้ำจริงๆ องค์ท่าน ไม่จมน้ำลอย
ให้ข้าพเจ้าได้เห็นจึงอธิฐานอีกครั้งว่า

“ถ้าเป็นหลวงปู่ขอให้หลวงปู่
แสดงปาฎิหารย์ลอยทวนน้ำให้ข้าพเจ้าเห็น

สักพักหลวงปู่ก็ลอยทวงน้ำเป็นวงกลม ให้ข้าพเจ้าเห็น
เป็นบุญตาอีกครั้งข้าพเจ้าจึงเชื่อแน่ว่า
น่าจะเป็นหลวงปู่เทสก์ เทสรังสิท่านเสด็จ เพื่อให้ข้าพเจ้าได้
สักการะบูชาตามที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไปในข้างต้น

ข้าพเจ้าจึงเชื่อว่า คือ ปฎิหารย์องค์พระอรหันต์ธาตุเสด็จ

จึงอัญเชิญท่านขึ้น เพื่อทำการสักการะบูชา
และจะปฎิบัติตามคำสอนของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี สืบต่อไป
พร้อมกันนั้นข้าพเจ้าได้เขียนไปสอดถามผู้ที่ให้บูชาว่า

ส่งพระธาตุท่านมาด้วยหรือไม่

ผู้ที่ส่งหนังสือมาให้แจ้งว่า ส่งมาแค่หนังสือของท่านกับพระบรมสารรีกธาตุ

แต่พระธาตุของท่านไม่ได้ส่งมาให้ ทำให้ข้าพเจ้ายิ่งแน่ใจยิ่งนักว่าพระธาตุ
ของหลวงปู่เทสก์ โปรดเสด็จมาให้ข้าพเจ้าบูชาด้วยประการฉะนี้


1 ความคิดเห็น:

Kwanpat Arnutphongchai กล่าวว่า...

ปฏิหารย์พระอรหันตธาตุเสด็จ