วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สถานที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

ภายหลังที่ข้าพเจ้าได้มีจิตน้อมนำในการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
ทำให้ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องพระบรมสารีริกธาตุ
และได้เดินทางไปสักการะบูชาตามสถานที่ต่างๆ
รวมถึงประวัติต่างๆ ของพระบรมสารีริกธาตุ ทำให้เกิด
เป็นความรู้ในการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
ซึ่งข้าพเจ้าขอกล่าวเป็นแต่ละบทความไป
เพื่อให้ผู้อ่านได้เรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติม
สำหรับผู้เริ่มใสในพระพุทธศาสนา
และองค์พระบรมสารีริกธาตุ เพื่อเป็นการ
ช่วยสืบสานพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป  


  

ไม่มีความคิดเห็น: