วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การแปรเป็นพระธาตุจากอัฐิ
ภาพนี้เป็นภาพประกอบพระบรมสารีริกธาตุ
สัณฐานบุพโพพระธาตุเสด็จหรืออาจจะแปรสภาพ
จากการได้สักการะบูชาองค์พระบรมสารีริกธาตุ


1 ความคิดเห็น:

Kwanpat Arnutphongchai กล่าวว่า...

ปฏิหารย์การแปรสภาพพระธาตุ