วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555

นิมิตพระบรมสารีริกธาตุ ( ตอนที่ ๒ )

หลังจากที่ข้าพเจ้าไหว้พระสวดมนต์
และนั่งสมาธิเกือบทุกวันจนกระทั่ง
วันหนึ่งเมื่อวันวิสาขบูชาที่ผ่าน
ทำให้ข้าพเจ้าได้พบกับเหตุการณ์
แปลกและเข้าใจว่าพระธาตุเสด็จ
เป็นอย่างไรถึงแม้กระทั่งปิดฝาผอบ
แน่นหนาท่านก็สามารถเข้าไปได้

หมายเหตุ

ภาพสมเด็จองค์ปฐมที่ข้าพเจ้าบูชา
แต่มีสันฐานหนึ่งข้าพเจ้าก็จำ
ไม่ได้ว่าได้จากญาติธรรมท่านใด
แต่ปรากฏพระธาตุเสด็จตามรูปดังกล่าวนี้

       


จากการที่ข้าพเจ้าได้รับพระบรม
สารีริกธาตุสมเด็จองค์ปฐมจากญาติ
ธรรมที่ได้นำมาให้บูชาองค์ท่านนั้น
ตามที่ข้าพเจ้าได้บูชาและปฏิบัติธรรม
ทำให้ข้าพเจ้า ได้พบเห็นปฏิหาริย์ของท่าน

พระธาตุเสด็จพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จองค์ปฐม
เดิมข้าพเจ้าได้รับองค์พระบรมสารีริกธาตุ
สมเด็จองค์ปฐมจากญาติธรรม เพื่อนำมา
สักการะบูชา สันฐานขององค์ท่านเป็นเหมือน
ผลึกมีสีออกใส เป็นมันวาว และบรรจุในผอบ
ปิดฝาอย่างแน่นหนา ซึ่งข้าพเจ้า บูชาองค์ท่านมา
เป็นเวลานานเกือบปี ถวายดอกมะลิ สวดมนต์ภาวนา
ทุกค่ำคืน จนกระทั่ง

เมื่อที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.. ๒๕๕๓ ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือน ๗ ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาที่ผ่าน มานี้ ข้าพเจ้าได้
นำเอาผอบท่านมาทำความสะอาดแล้วเปิดผอบดู
ก็นึกประหลาดใจยิ่งนัก เห็นมีองค์
พระบรมสารีริกธาตุสันฐานเหมือน

สายพระโลหิตเป็นลักษณะองค์กลมเล็ก 
สีเหลืองทอง มาประทับ ด้วย ๑ องค์
ทั้งที่เดิมผอบถูกปิดครอบอย่างแน่หนา

แต่องค์ท่านก็สามารถเสด็จเข้าไปได้
ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกปลาบปลื้มใจ
และทำให้ข้าพเจ้ายิ่ง
เชื่อมั่นว่าพระองค์
ท่านสามารถเสด็จมาได้เอง
ด้วยเหตุผล ดังกล่าว เพราะว่า
สันฐานต่างวรรณะ ผอบถูกปิด
ฝาแน่หนา มิได้ถูกเปิดทิ้งไว้
ป็นหนึ่งในปฎิหารย์ของการเสด็จ

       4 ความคิดเห็น:

Kwanpat Arnutphongchai กล่าวว่า...

นิมิตบอกล่วงหน้าพระบรมสารีริกธาตุ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

น่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง เชื่อว่าท่านมาจริง องค์ที่ดิฉันบูชาจะเรียกว่ามาเพิ่มหรือป่าว องค์ท่านแตกออกเพิ่มจำนวนขึ้นจาก 18 เป็น 20 คะ

Kwanpat Arnutphongchai กล่าวว่า...

อนึ่งขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกพุทธธรรมจากการปฏิบัติ ขอโมทนาบุญสาธุ สำหรับการเสด็จมาของท่าน เป็นการเพิ่มหรือแบ่งองค์จากท่านค่ะ
ถ้าสามารถแบ่งองค์เพิ่มหรือขยายขนาดได้ ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอ

Kwanpat Arnutphongchai กล่าวว่า...

การเสด็จเพิ่มของท่านมีสองแบบ
จากการเสด็จขององค์ท่านเอง
หรือจากมีผู้อื่นนำมาให้ไม่แบบใดก็แบบหนึ่ง